shq   eng
 
 
 
HOME
Faqja kryesore
Funksionimi i AQSHF-së
KUADRI LIGJOR
Ligji për kinematografinë
KINEMAJA
Programi i shfaqjeve
ARKIVA ONLINE
Shih film online
 
AQSHF
  Historik

1947
Në bazë të vendimit 160 të Këshillit Ministerjal, me dekret Nr. 314 të ligjit Nr. 422 "Mbi shtetëzimin e kinemave", krijohet Ndërmarrja Kinematografike Shqiptare, fillimisht si një magazinë ruajtjeje për filmat e grumbulluara nga shtetëzimi i kinemave private.

Prill 1963
Federata Ndërkomëtare e Arkivave të Filmit (FIAF), propozon anëtarësimin e Arkivit të Filmit të Shqipërisë në këtë Federatë.

1970
Arkivi i Filmit u pranua në FIAF si anëtare me të drejta të plota.

1947 - 1996
Arkivi funksionoi si një nga degët e Kinostudios "Shqipëria e re".

1989
Fillon ndërtimi i ri i godinës së re të Arkivit, i cili përfundoi në fund të vitit 1990, kur filloi edhe transferimi i fondit.

1 prill 1997
AQSHF shkëputet nga Alba Filmi, ish Kinostudio "Shqipëria e re", dhe hyn në rradhën e Institucioneve të tjera kulturore me përgjegjësinë që krahas librit, pikturës, muzikës e folklorit, shoqëria shqipare të ruajë dhe të mbrojë edhe veprat e artit të shtatë, si të konstitucionit të saj shpirtëror historik ashtu edhe të huaj.

2000
Inagurohet "Salla 2000" e shfaqjeve të filmit me 80 vende, ku funsionojnë aparatet optike të projeksionit të dhuruara nga Televizioni Shqiptar.

2001
Fillon hedhja e informacionit arkival në sistemin e databazës kompjuterike.

2002
Krijohet fondi i seleksionuar i hedhur në SVHS me qëllim të organizimit të shfaqjeve publike edhe jashtë Tiranës.

2003
Fillon dixhitalizimi i fondit filmik sipas nje projekti me Institutin LUCE.

2005
Me Ligjin Nr. 9353, dt. 03.03.2005 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 8096", dt. 21.03.1996 "Për kinematografinë", fondi i prodhimit shtetëror të ish Kinostudios "Shqiperia e re", filma artistikë, dokumentarë dhe kronika të periudhës 1952 – 1990, kalon nën administrimin e Qendrës Kombëtare Kinematografike.

2005
AQSHF në bashkëpunim me Drejtorinë e Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, përgatit Projekt Statutin dhe Rregulloren e Brendshme të AQSHF.

2006
Statuti i AQSHF miratohet nga Ministri, Z. Bujar Leskaj.

2010
Vihet në funksionim Kinemaja e AQSHF e restauruar rishtazi dhe e pajisur me aparatura te reja projeksioni. Fillojnë shfaqjet e rregullta të fondit filmik sipas një kalendari të përgatitur nga Redaksia.

  Arkivi Qëndror
Shtetëror i Filmit

Copyright © 2022
   
  HOME     AQSHF     KUADRI LIGJOR     KINEMAJA     ARKIVA ONLINE