shq   eng
 
 
 
HOME
Faqja kryesore
Funksionimi i AQSHF-së
KUADRI LIGJOR
Ligji për kinematografinë
KINEMAJA
Programi i shfaqjeve
ARKIVA ONLINE
Shih film online
 
KUADRI LIGJOR
  Statuti i FIAF-it

STATUTI I FIAF
[Fédération Internationale des Archives du Film]

KAPITULLI  I - EMRI DHE QËLLIMI

Neni 1

Me 1938 u themelua një Shoqatë e quajtur Federata Ndërkombëtare e Arkivave të Filmit (FIAF) e cila në paragrafet që vijojnë quhet me emrin “Federata”.
Ajo ka për qëllim: 
a) Të favorizojë ruajtjen e pasurisë artistike dhe historike kinematografike dhe të grumbullojë në gjirin e saj gjithë organizatat që merren me këtë qëllim.
b) Të lehtësojë mbledhjen dhe shkembime ndërkombëtare të filmave dhe të dokumentave në lidhje me historinë dhe artin kinematografik, me qëllim që ato të vihen në dispozicion të masave të gjëra.
c) Të zhvillojë bashkëpunim midis antarëve të saj.
d) Të ndihmojë zhvillimin e artit dhe të kulturës kinematografike.

Neni 2 - Afati i ekzistencës së Federatës është i pakufizuar.

...

  Arkivi Qëndror
Shtetëror i Filmit

Copyright © 2023
   
  HOME     AQSHF     KUADRI LIGJOR     KINEMAJA     ARKIVA ONLINE