shq   eng
 
 
 
HOME
Faqja kryesore
Funksionimi i AQSHF-së
KUADRI LIGJOR
Ligji për kinematografinë
KINEMAJA
Programi i shfaqjeve
ARKIVA ONLINE
Shih film online
 
AQSHF
  Ruajtja, Mirëmbajtja, Dixhitalizimi

Në fondin e AQSHF-së ruhen rreth 6420 tituj filma shqiptarë dhe të huaj në depo me kushte speciale për ruajtjen e pelikulës 35 mm me temperatura që variojnë nga 10 °C për filmat bardh e zi deri në 6 °C për filmat me ngjyra me lagështi rreth 55 – 60% ku ushtrohet kontroll periodik i kushteve teknollogjike {temperaturë, lagështi }. Gjithashtu, kontrolli periodik ushtrohet mbi materialin filmik edhe për ajrosjen e filmit (çdo 2-3 vjet sipas normave të FIAF). Ky proçes ndihmon në mënjanimin në kohë të dëmtimeve që krijohen gjatë magazinimit (pluhuri, myku, ngjitja e anëve të filmit, njollat etj.). Proçesi i ajrimit kryhet për të gjitha gjinitë e filmit Negativ, Fono, Pozitiv, D/N. D/P. Për çdo gjini filmi plotësohet kartela teknike ku shënohen të gjitha të dhënat e duhura mbi filmin si edhe levizjet e tij; dalje nga magazina për pastrim kimik dhe ajrisjen periodike, dalje për shfaqje brenda apo jashtë Arkivit, etj.

Prej vitesh ka filluar dixhitalizimi i fondit filmik me qëllim aksesin më të lehtë në fond dhe ruajtjen e pelikulës nga përdorimi në aparatura. Për këtë proçes punohet për transferimin e filmit 35 mm, me aparaturën telecine, në formate të tjera dixhitale dhe magazinimin në server.
Studio e dixhitalizimit është pajisur me një server storage për të vazhduar më tej proçesin e dixhitalizimit të fondit filmik, proçes kaq i domosdoshëm që mundëson akses të lehtë dhe të shpejtë në fond si dhe ruajtjen e filmit 35 mm. Serveri u përfitua nga Programi i Qeverisë Shqiptare "Trashëgimia për Zhvillimin Social-ekonomik" i financuar nga Qeveria Spanjolle dhe i implementuar nga UNDP dhe UNESCO.

  Arkivi Qëndror
Shtetëror i Filmit

Copyright © 2022
   
  HOME     AQSHF     KUADRI LIGJOR     KINEMAJA     ARKIVA ONLINE